Новини


Інформаційні технології в анестезіології

опубліковано 17 жовт. 2018 р., 02:16 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎

В останні десятиліття основним напрямком розвитку анестезіології було впровадження нових технологій, які забезпечують безпеку пацієнта під час анестезії.

 

Відомий Гарвардський мінімальний стандарт моніторингу (1985) в кінці 80-х років був доповнений біспектральним індексом (BIS), який є найбільш інформативним і точним методом, що відображає в числовій формі ступінь седації пацієнта під час загальної анестезії і в процесі пробудження в післяопераційному періоді.

 Оскільки сучасний розвиток людства позначений швидким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, в медицині почали використовувати програмне забезпечення на різних напрямках з метою підвищення ефективності діагностики та лікування, в тому числі і в анестезіології.

Основні завдання в інтенсивній терапії і анестезіології є незмінними, проте пропонується запровадити програмне забезпечення з метою підвищення якості, безпеки і ефективності анестезії та ведення післяопераційного періоду.

Так, на передопераційному етапі планується використання електронної карти, де має міститися максимум інформації про стан пацієнта.

На етапі оперативного втручання передбачається програмна побудова процесу анестезіологічного забезпечення (процедур, маніпуляцій) із залученням допоміжних служб лікувального закладу, дотичних до лікувального процесу (аптеки тощо). Цей етап включає так званий матеріал-менеджмент і планування готовності служб функціонувати на етапі післяопераційного періоду. Завдання: мінімізувати фінансові затрати і визначення собівартості кожного клінічного випадку. Для забезпечення таких завдань необхідно переходити на засади медицини по підписці. Тобто, створюється коучер здоров'я пацієнта, який відслідковує умови, образ, характер життя пацієнта з метою зниження ризиків виникнення гострих ситуацій під час майбутнього оперативного втручання. Для цього створюється команда фахівців, яка корегує зміни у стані пацієнта, знижуючи ризик екстрених ситуацій. Така модель ведення пацієнта вже функціонує в ряді західних держав. Крім того, пропонується створення віртуальної реальності з відтворенням в реальному часі палат, операційних, куди можливий доступ з метою навчання, спостереження за процесом анестезіологічного забезпечення, станом пацієнта та хірургічного втручання. Є можливість спілкування з командою в операційній і мати відповіді на питання, які турбують осіб, які знаходяться в цей час у віртуальній реальності. За цією моделлю передбачено участь рідних в передопераційній підготовці пацієнта, який знаходиться в клініці.

Програмісти пішли далі, пропонуючи включити в діяльність анестезіолога програми з елементами штучного інтелекту з метою підвищення ефективності лікування з використанням вірогідності прогнозу результатів під час і після анестезії.

Інформаційні технології в анестезіології це вимога часу. Зволікання в цьому питанні спричинить ще більше відставання анестезіологічного забезпечення наших пацієнтів у порівнянні з міжнародними стандартами.


Матеріал підготував: доцент кафедри анестезіології та реаніматології С. Акентьєв.


Інформація на сайті БДМУ

Студентам БДМУ проведено майстер-клас з надання першої допомоги при утопленні

опубліковано 1 трав. 2018 р., 10:46 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 14 трав. 2018 р., 10:52 ]

26 квітня з нагоди Дня науки доцентом кафедри анестезіології та реаніматології Володимиром Петриничем для студентів 55 та 56 груп 5-го курсу медичного факультету № 3 проведено майстер-клас з правил поводження на воді та надання першої допомоги при утопленні «Drowning & Prevention».
Після теоретичної частини з використанням ілюстрованої презентації викладачем було покроково продемонстровано необхідні практичні навички, після чого студентам була надана можливість провести штучне дихання та непрямий масаж серця на манекені.


Науково-практична конференція Асоціації анестезіологів Буковини

опубліковано 1 трав. 2018 р., 05:15 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 1 трав. 2018 р., 05:16 ]

23 квітня пройшла регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії».

Організатор заходу виступила кафедра анестезіології та реаніматології БДМУ (завідувач кафедри професор Коновчук Віктор Миколайович). Конференція пройшла в рамках сумісного засідання Асоціації анестезіологів та переривчастих курсів лікарів анестезіологів Чернівецької області (відповідальний експерт департаменту охорони здоров’я ОДА з фаху «Анестезіологія», асистент кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ Кушнір С.В.).

Учасники мали змогу заслухати жоповіді Лісного Івана Івановича, д.мед.н., професора ДУ «Національний інститут раку» МОЗ України, м. Київ – «Післяопераційна когнітивна дисфункція» та «Принципи адекватного парентерального харчування у пацієнтів відділення інтенсивної терапії».

Матеріал про конференцію надав: доцент кафедри анестезіології та реаніматології Акентьєв Сергій

 

Інформація на сайті БДМУ

Науково-практична конференція Асоціації анестезіологів Буковини

опубліковано 22 лют. 2018 р., 08:17 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 1 трав. 2018 р., 05:17 ]

20 лютого співробітники кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ (завідувач кафедри професор Коновчук Віктор Миколайович) в рамках сумісного засідання Асоціації анестезіологів та переривчастих курсів лікарів анестезіологів Чернівецької області провели регіональну науково-практичну конференцію «Актуальні питання корекції операційної стрес-відповіді».

Під час засідання з доповідями виступили:

Кобеляцький Юрій Юрійович, професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології Дніпропетровської державної медичної академії з доповіддю «Нові підходи в регуляції операційної стрес-відповіді».

Ткач Єлизавета Петрівна, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб з доповіддю «Порівняння низькомолекулярних гепаринів та їх місце в фармакотерапії пацієнтів різного профілю з точки зору доказової медицини».

Андрущак Андрій Васильович, асистент кафедри анестезіології та реаніматології з доповіддю «Новітні рекомендації проведення серцево-легеневої реанімації».Матеріал підготував: Акентьєв Сергій, доцент кафедри анестезіології та реаніматології

Інформація на сайті БДМУ


Викладач БДМУ пройшов стажування в Німеччині та Франції

опубліковано 19 лют. 2018 р., 03:08 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎

Упродовж 28 січня – 4 лютого доцент кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ Володимир Петринич взяв участь у стажуванні в рамках Освітньої програми для лікарів, організованої Асоціацією французько-української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ).

 Метою французько-української освітньої Програми було ознайомлення українських лікарів з кращими у світі моделями охорони здоров’я, роботою медичних установ та системою підготовки медичних кадрів у Німеччині та Франції.

Стажування відбувалося в Берлінському медичному університеті Шаріте (Німеччина) та на клінічних базах університетів імені Рене Декарта, імені Дені Дідро (Франція). Програма стажування передбачала відвідування медичного факультету та музею історії медицини Берлінського Шпиталю Шаріте, медичного факультету Університету імені П’єра і Марії Кюрі, відділень ургенції  шпитального центру Беклер в Кламарі та Шпиталю Біша, регіонального шпитального центру Мецу, відділення кардіології Європейського Шпиталю Помпіду.  

Інформація на сайті БДМУ

Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 17:26 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 1 трав. 2018 р., 05:18 ]

23 жовтня кафедрою анестезіології та реаніматології спільно з асоціацією анестезіологів Чернівецької області було проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії».

 На форумі виступили Головний позаштатний анестезіолог МОЗ України, голова асоціації анестезіологів України д.мед.н., професор Дубров Сергій Олександрович з доповіддю «Плазмозамінники в практиці лікаря анестезіолога»; обласний позаштатний анестезіолог, асистент кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ Кушнір С.В. та клінічний ординатор Рибарчук А.В. з доповіддю «Ентеральне та парентеральне харчування у відділеннях інтенсивної терапії»; професор Коновчук Віктор Миколайович та асистент кафедри анестезіології та реаніматології з доповіддю «Реґіонарна анестезія. Що нового?».

Конференція проходила активно, в обговоренні взяли участь практичні лікарі. Предметом обговорення були дискусійні питання інфузійно-трансфузійної терапії в інтенсивній терапії.

Інформація на сайті БДМУ

Трагічне та комічне в анестезіології

опубліковано 17 жовт. 2017 р., 20:48 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎

12 жовтня на кафедрі анестезіології та реаніматології за участю лікарів-інтернів та клінічних ординаторів відбувся День інформації за темою: «Трагічне та комічне в анестезіології», присвячений Всесвітньому дню анестезіолога.

 

Метою заходу було ознайомлення студентів з історією становлення анестезіології як науки, причинами, клінічними ознаками, ускладненнями та методами анестезіології. Також – з цікавими фактами в анестезіології.

Представлений матеріал супроводжувався презентацією та підібраним відеоматеріалом.

Під час заходу відбулася жвава дискусія із співробітниками кафедри, в якій піднімались питання впливу наркозу на організм людини.


Захід було підготовлено та проведено провідним бібліотекарем інформаційно-бібліографічного відділу з сектором інформаційного обслуговування Софією Задерей та асистентом кафедри Андрущаком Андрієм.
Інформація на сайті БДМУ

До міжнародного Дня анестезіолога

опубліковано 16 жовт. 2017 р., 20:29 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎

Думки про професію: «Анестезіолог – це той, хто стоїть біля голови»

 

Сучасна анестезіологія набула небувалого розквіту. Вона базується на досягненнях медичної науки і практики. Анестезіолог володіє низкою потужних анестетиків, які в повній мірі, ефективно і надійно гарантують втрату хворим відчуття болі під час операції.

Професія анестезіолога складна, важка і дуже відповідальна. Проте, нерідко праця анестезіолога залишається в тіні. Мені приходить на думку одна історія. В однієї хворої, яка перенесла операцію, спитали: «Як звати хірурга, який робив вам операцію?» Пацієнтка назвала прізвище, ім’я та по-батькові свого рятівника – хірурга. Ще б пак! На друге питання «А хто був анестезіологом?», - хвора відповіла: «А це той, хто стояв біля голови? Ні, не знаю». Отакої! Тривога пацієнта перед операцією, страх відчути біль під час неї, короткий термін спілкування з анестезіологом, а потім сама анестезія і вихід з неї, не дають пацієнту можливості зосередитися на особистості анестезіолога.

Недаремно, на другий день після операції при відвідуванні прооперованого останній дивиться на анестезіолога, нерідко, з подивом – як вперше бачить! А в руках цього спеціаліста на момент операції знаходилися всі важелі керування та  корекції всіма функціями органів і систем організму, коли виключається самостійне дихання і втрачається свідомість. Впевненість і рішучість анестезіолога допомагає хворому перейти психологічний бар’єр і пересилити свій страх перед майбутньою операцією.

Пацієнт самої операції не пам’ятає, після анестезії, інколи, навіть не вірить, що все вже позаду, операція скінчилася. А лікар анестезіолог вже спішить до іншого пацієнта, який потребує його допомоги. Результати роботи хірурга ще тривалий час турбують пацієнта. А ось робота лікаря анестезіолога здійснюється поза свідомістю пацієнта, він її не бачить. Як ми не бачимо свого янгола-охоронця, який нас оберігає і направляє, про якого ми не часто згадуємо. Необхідно констатувати, що по емоційній напруженості «злету» і «посадки», розподілу уваги і швидкості реакції роботу анестезіолога нерідко порівнюють з льотною справою. Любов і повага до професії, розуміння впливу анестезії на організм, покращення умов безпеки пацієнта під час знеболення, все це підсвідомо формує думку, що найкраща анестезія – це та, яку вдалося уникнути!

Доцент кафедри анестезіології та реаніматології Сергій Акентьєв.

Інформація на сайті БДМУ

В БДМУ відзначили День анестезіолога

опубліковано 14 жовт. 2017 р., 01:38 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 14 жовт. 2017 р., 01:41 ]

Напередодні Всесвітнього дня анестезіолога доцентом кафедри анестезіології та реаніматології, к.мед.н. Володимиром Петриничем організовано проведення круглого столу на тему «Історія розвитку анестезіології та здобутки кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету» зі студентами 13 групи медичного факультету № 1.

Під час круглого столу студенти дізналися про непростий життєвий шлях фундатора анестезіології – Томаса Мортона.
«Мортон народився в 1819 році в місті Чарлтон, Массачусетс. Навчався в Балтиморському коледжі зубної хірургії та в 1842 році розпочав свою практику з протезування зубів. Щоб зробити це добре, потрібно видаляти коріння старих зубів, що до винаходу анестезії було дуже болючим.
Експерименти з ефіром у якості анестезії Мортон розпочав проводити спочатку на тваринах (включаючи свою собаку), а потім і на собі. 30 вересня 1846 року до кабінету Мортона увійшов чоловік на ім᾽я Ебен Фрост зі страшним зубним болем і побажав застосувати все що завгодно, лише б полегшити страждання при видаленні зуба. Мортон застосував ефір і видалив хворий зуб. Коли Фрост прийшов до тями, він сказав, що не відчував жодного болю. Кращого результату важко було й очікувати.

Хоча операція проходила при свідках і про неї на наступний день повідомили бостонські газети, подія не привернула широкої уваги. Стало зрозуміло – необхідна більш драматична демонстрація. Мортон звернувся до доктора Уоррена, старшого хірурга Массачусетської центральної лікарні в Бостоні, з проханням надати йому можливість для демонстрації свого методу знеболення. І вже 16 жовтня 1846 року перед значною аудиторією лікарів та студентів-медиків Мортон приспав пацієнта Гілберта Еббота ефіром, а потім доктор Уоррен видалив на шиї Еббота пухлину. Анестезія повністю довела свою ефективність, а демонстрація мала шалений успіх з висвітленням у багатьох газетах та широким застосуванням її при хірургічних операціях.

Кілька днів після операції Мортон і Джексон (лікар і вчений, який запропонував Мортону використовувати ефір) заповнили додаток до патенту. Але тут не обійшлося без низки сутичок за пріоритет. Окрім того, більшість лікарів і лікарень, які застосовували анестезію, не збиралися платити жодних авторських гонорарів. Витрати на судовий процес і боротьбу за пріоритет незабаром поглинули всі гроші, отримані Мортоном за винахід. Засмучений і виснажений у 1868 році він помер у Нью-Йорку. Йому не було ще й 49 років.

Ніщо не відображає досягнення Мортона краще, ніж напис на його пам’ятнику:

WILLIAM T. G. MORTON. 
Inventor and Revealer of Anaesthetic Inhalation 
Before Whom, in All Time, Surgery Was Agony 
By Whom Pain in Surgery was Averted and Annulled 
Since Whom Science Has Control of Pain 

Студенти також ознайомилися з історією кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету, її корифеями, науковими здобутками та актуальними перспективними завданнями.

Студенти БДМУ гідно презентували університет на олімпіаді з симуляційної медицини

опубліковано 3 жовт. 2017 р., 05:36 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎

Упродовж 28-30 вересня студенти ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з симуляційної медицини.

 Змагання проходили на базі НОК «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Студенти БДМУ: Ванат В.Я, 24 гр. VI курсу, Кидановський І.О. 17 гр. VI курсу, Коваленко І.Ю. 24 гр. VI курсу, Кронда Ю.О. 15 гр. VI курсу (керівник групи Андрущак А.В. асистент кафедри анестезіології та реаніматології, завідувач кафедри, професор Коновчук В.М.) за сприяння Центру ОКУ «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (заступник директора Паушак С.Т.), досягли успіху на І олімпіаді з стимуляційної медицини з міжнародною участю, де отримали кубок за перемогу у фаховому конкурсі, ставши найкращими у наданні невідкладної допомоги постраждалому при утопленні.

Окрім змагань, учасники мали можливість ознайомитись з останніми технологіями і здобутками європейської медицини в галузі невідкладної допомоги, прийняти участь у роботі майстер-класів за технологіями європейських рекомендацій.

Інформація на сайті БДМУ

1-10 of 31