Кафедрою анестезіології та реаніматології проведено симуляційні заняття на тему «Анафілактичний шок, блискавичний перебіг. Клінічна смерть».

опубліковано 25 груд. 2019 р., 08:27 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 25 груд. 2019 р., 08:31 ]
Впродовж листопада-грудня 2019 року доцентом кафедри анестезіології та реаніматології Володимиром Петриничем та асистентом кафедри Оленою Нечитайло в Центрі симуляційної медицини та інноваційних технологій БДМУ проведено симуляційні заняття зі студентами 5-го курсу медичного факультету №1, спеціальності «Лікувальна справа» та медичного факультету №4, спеціальності «Педіатрія» на тему «Анафілактичний шок, блискавичний перебіг. Клінічна смерть».
Шок, є однією з найбільш частих причин тяжкого стану та летальності у хворих у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Незважаючи на прогрес медицини, летальність при шоку залишається високою. Лікар широкого профілю, а також лікар будь-якої вузької спеціальності повинен знати й володіти сучасними методами діагностики та інтенсивної терапії при анафілактичному шоці.
Симуляційно-тренінгові технології підготовки стають одними з найбільш важливих у процесі професійної освіти. Найважливішими перевагами симуляційних технологій є: навчання без нанесення шкоди пацієнту та об’єктивна оцінки досягнутого рівня професійної підготовки кожного фахівця; залучення студентів та інтернів до навчального процесу в реалістичних умовах; можливість ознайомитись з виконанням важких або болючих процедур, перш, ніж перейти до реального пацієнта, що дозволяє знизити стрес під час навчання; необмежена кількість можливих повторів навички; безперервне вдосконалення навички.
Застосування симуляційних технологій покликане підвищити ефективність навчального процесу, рівень професійної майстерності та практичних навичок медичних працівників, забезпечуючи їм найбільш ефективний і безпечний перехід до медичної діяльності в реальних умовах. В ході навчання відпрацьовуються не тільки клінічні навички, а й уміння спілкуватися з колегами та пацієнтами. Для цього створені спеціальні тренажери, симулятори та розробляються ігрові методики навчання, які дозволяють моделювати різні клінічні ситуації.
Проведення занять в симуляційному центрі сприятиме підвищенню мотивації до навчання. В процесі освоєння симуляційного курсу студент повинен оволодіти навичками діагностики, диференціальної діагностики, допомоги при невідкладних станах, удосконалювати лікарську техніку. Повинен отримати або закріпити загальні та практичні знання, вміння в обсязі вимог кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста. В результаті в студентів сформуються професійні компетенції, які допоможуть стати їм кваліфікованими фахівцями. Застосування симуляційних технологій покликане підвищити безпеку навчального процесу для пацієнтів та студентів; підвищити рівень професійної майстерності та практичних навичок медичних працівників усіх рівнів на навчальному етапі, забезпечуючи їм більш ефективний, плавний і безпечний перехід до медичної діяльності.
При використанні симуляційних технологій відбувається і зниження помилок при виконанні маніпуляцій, зменшення ускладнень та підвищення якості медичної допомоги населенню в цілому, а також забезпечується безперервне професійне навчання лікарів відповідно до сучасних стандартів.Матеріал підготував доцент кафедри анестезіології та реаніматології Петринич В.В.
Comments