Секційне засідання 101-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії»

опубліковано 14 лют. 2020 р., 08:07 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 14 лют. 2020 р., 08:14 ]

Головуючий: професор Коновчук В.М. Секретар: доцент Акентьєв С.О.

Присутні: професор Коновчук В.М., д.мед.н. Ткачук О.В., доценти Акентьєв С.О., Ротар В.І., Ковтун А.І., Петринич В.В., асистенти Кифяк П.В., Андрущак А.В., Нечитайло О.Ю., Кушнір С.В.

Заслухали: доповіді 1.Коновчук В.М. Особливості інтенсивної терапії травматичної хвороби.

2.Ткачук О.В. Вікові особливості взаємовідносин у системі «ліпопероксидація антиоксидантний захист» у структурах головного мозку щурів при гострому порушенні кровообігу в басейні сонних артерій.

3.Ковтун А.І. Впровадження сучасних методів еферентної терапії у клінічну практику.

4.Кифяк П.В. Оцінка ефективності різних підходів до антибактеріальної терапії хворих на абдомінальний сепсис.  

5.Ротар В.І. Використання ріфаксиміну для селективної деконтамінації кишечнику у хворих на гострий некротичний панкреатит.

6.Петринич В.В. Розвиток порушень поведінкових реакцій за умов підгострої інтоксикації марганцю хлоридом в щурів з різною швидкістю ацетилювання

7.Andrushchak A.V. Influence of extracellular space volume on circulatory system indices in patients with sepsis-induced hypotension.

8.Nechytajlo O.Y. Associations between the neuropathy and diabetic foot syndrome development in patients with type 2 diabetes.

9.Kushnir S.V. Vegetable neuropathy correction in the intensive therapy practice.

10.Akentiev S.O. Plasmosorption influence on bilirubin dynamics and its fractions in the treatment of hepatic failure syndrome.

Виступили: професор Коновчук В.М., доценти Акентьєв С.О., Ротар В.І., Ковтун А.І., д.мед.н. Ткачук О.В. Зазначено, що доповіді є фрагментами комплексної НДР кафедри і присвячені актуальним питанням інтенсивної терапії, представляють собою теоретичний та практичний інтерес. З особливою цікавістю заслухали доповідь Андрущака А.В. «Influence of extracellular space volume on circulatory system indices in patients with sepsis-induced hypotension».

Ухвалили: кращою рахувати доповідь Андрущака А.В. «Influence of extracellular space volume on circulatory system indices in patients with sepsis-induced hypotension».


Comments