Наукова діяльність

       З моменту створення кафедри анестезіології та реаніматології    (13.03.95 р.) на базі однойменного курсу основним науковим спрямуванням кафедри є  розробка і застосування методів інтра- та екстракорпоральних методів детоксикації у практиці інтенсивної терапії та реанімації.
Окремі напрямки цієї проблеми досліджувалися співробітниками кафедри під керівництвом завідувача кафедри анестезіології та реаніматології професора В.М.Коновчука при виконанні планових науково-дослідних робіт:  1) «Екстракорпоральна детоксикація і корекція біологічних середовищ у хворих багатопрофільного відділення інтенсивної терапії» (1995-1999 рр.); 2) «Вивчення стану окремих функціональних систем у хворих з високим операційним ризиком, важкими екзо- та ендотоксикозами з метою корекції, диференційованого застосування екстра- та інтракорпоральних методів детоксикації» (2000-2004рр. та 2005-2009рр.). Логічним завершенням досліджень стали захист кандидатських дисертацій: асистентом Акентьєвим С.О. на тему «Застосування плазмосорбції у порівняльному аспекті з гемосорбцією та плазмаферезом в клініці інтенсивної терапії» (1996); асистентом Кокалко М.М. на тему «Анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози» (2002); асистентом Ковтуном А.І. на тему «Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантну систему та функції нирок у хворих з гнійно-септичними ускладненнями» (2003);  асистентом Маковійчуком Я.О. на тему «Плазмаферез та активація волюмо- і осморегулюючої функцій нирок для лікування ендотоксикозу у хворих з гнійно-септичними ускладненнями» (2009).
Практичним результатом проведених досліджень є впровадження в практику таких методів екстракорпоральної детоксикації, як: гемосорбція; лімфосорбція; поєднане застосування гемодіалізу та гемосорбції; плазмосорбція: дискретний варіант, масивна бесперервна плазмосорбція; плазмаферез; ультрафільтрація крові; екстракорпоральне підключення донорської свиної селезінки; ультрафіолетове опромінення крові; внутрішньосудинне лазерне опромінення крові; озонування крові; ендолімфатична та лімфотропна антибіотикотерапія; перфузія лімфатичної системи в реаніматології та інтенсивній терапії; комбіноване знеболення та інфузійна терапія при хірургічному лікуванні ускладнень виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки; анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози; лікування хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом еферентними методами; поєднане застосування гіпербарооксії та даларгіну у хворих з гнійно-септичними ускладненнями; спосіб профілактики та лікування набряку мозку та легень при трансуретральних резекціях передміхурової залози; застосування кінетотерапії при проведенні трансуретральних операцій; оптимізація лікування хворих на гострий панкреатит та панкреонекроз шляхом інфузії озонових розчинів; застосування поєднаної дії ультрафіолетового опромінення (УФО) та озонування крові для лікування хворих із гнійно-септичними ускладненнями; застосування об’ємного навантаження озоновим ізотонічним розчином натрію хлориду при проведенні середньо- та великооб’ємного плазмаферезу хворим з вираженим ендотоксикозом.
На сучасному етапі співробітники кафедри виконують дослідження в рамках НДР за темою «Оптимізація методів лікування хворих з ендотоксикозами в практиці інтенсивної терапії» з терміном виконання 2010-2014 рр. Робота передбачає вивчення впливу поєднаного застосування плазмаферезу з попереднім навантаженням організму хворого сорбілактом. Науковий доробок кафедри (24 патенти, 80 рацпропозицій) дозволили впровадити в практику охорони здоровя 5 нововведень, 8 інформаційних листків та 2 методичних рекомендацій. Співробітниками кафедри підготовлені 10 навчальних посібників. Вийшов з друку I том підручника «Анестезіологія та інтенсивна терапія» під редакцією професора І.П.Шлапака для лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти (м. Київ, 2013 р.), в якому співробітники кафедри взяли участь як співавтори. За час існування кафедрою в практику охорони здоровя здійснено понад 120 впроваджень. Сумісно з НДІ медико-екологічних проблем МОЗ України (м.Чернівці) на базі БДМУ двічі (у 2004 та 2009 році) була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій». Під керівництвом завідувача кафедри анестезіології та реаніматології, професора В.М.Коновчука підготовлено 14 клінічних ординаторів.