Навчання

пеціальності, з яких здійснюється підготовка фахівців :
 • анестезіологія та інтенсивна терапія (лікарі-інтерни “анестезіологія”)
 • реанімація та інтенсивна терапія (лікарі-інтерни “медицина невідкладних станів”)
 • анестезіологія та інтенсивна терапія (ПАЦ лікарів-анестезіологів області)
 • медицина невідкладних станів (ПАЦ лікарів з невідкладних станів)
 • реаніматологія (лікарі-інтерни та лікарі-курсанти “загальна практика -  сімейна медицина”)
 • анестезіологія та інтенсивна терапія (студенти 5 курсу)
 • екстрена та невідкладна медична допомога (студенти 5 курсу)
 • невідкладні стани (студенти 2 курсу медичного факультету №4, ОКР “магістр”)
 • невідкладні стани та медицина катастроф (студенти 4 курсу медичного факультету №4, спеціальність  “лабораторна діагностика”, ОКР “бакалавр”)
 • анестезіологія та реаніматологія (студенти 3 курсу коледжу БДМУ “молодший спеціаліст”)
Навчальна база кафедри (корпус університету, лікарня, відділення лікарні) – відділення реанімації з ліжками для інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги.
 
 
 
За останні 5 років видано навчальних та навчально-методичних посібників для студентів, лікарів-інтернів та слухачів:

1.     навчальний посібник “Профілактика та інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності в анестезіології та інтенсивній терапій» для лікарів-анестезіологів та лікарів-інтернів спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія», курсантів циклів підвищення кваліфікації та тематичного удосконалення вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Автори: Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О., Кокалко М.М., Ковтун А.І., Петринич В.В. м.Чернівці, 2014. ПП Броаска Ж.І. Свідоцтво №404160. – 267 с.
2.     підручник «Анестезіологія та інтенсивна терапія» (підручник для лікарів-інтернів та слухачів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти). Том І. Автори: Коновчук В.М., Акентьєв С.О., колектив  авторів/ під ред. професора І.П.Шлапака. – К.:Ніка Прінт, 2013. – 550 с.
3.     навчальний посібник «Клінічна лабораторна діагностика патології печінки та жовчних шляхів» (навчальний посібник). Пішак В.П., Ротар В.І., Мислицький В.Ф., Ротар О.В., Ризничук М.О. – Чернівці, 2010. – 327 с.
4.     навчальний посібник «Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря» (навчальний посібник). За ред.  проф. М.Ю.Коломойця, проф. С.В.Білецького. – 2-е видання, доповнене та перероблене. – Чернівці: БДМУ, 2010. – 740 с.

Матеріально-технічна база кафедри

На базі ОКЛ кафедра має кабінет завідувача кафедри, який використовується як навчальна кімната. Відповідним чином обладнані ще 3 навчальні кімнати, створено тренажерний зал з серцево-легеневої та церебральної реанімації, в якому студенти в умовах близьких до клінічних навчаються навичкам з реанімації та ІТ. В лаборантській кімнаті обладнаний комп’ютерний клас (2 комп’ютери) де студенти 6 курсу, лікарі-інтерни проходять підготовку і тестування до іспитів з кроку-2, Кроку-3. Є 2 роздягальні для лікарів-інтернів і студентів 6 курсу.
У лікарні 9 операційних, де застосовуються різноманітні методи обезболення, включаючи епідуральну анестезію. При відділенні є лабораторія, де проводяться біохімічні дослідження біологічних рідин. Проте, потрібно відмітити слабку матеріальну базу відділення (недостатність сучасної дихальної та контрольно-діагностичної апаратури, погане забезпечення ліками та лабораторними реактивами).
На базі ЛШМД кафедра використовує 3 навчальних кімнати, в яких навчаються інтерни І та ІІ року навчання з анестезіології та невідкладних станів, студенти 5 курсу медичних факультів №1, 2, фармацевтичного факультету та медичного факультету №4 з ВММФФ. Також для навчальних цілей використовується кабінет доцента, в якому проводяться заняття з лікарями-інтернами.
 

Для навчання використовуються відділення ЛШМД:

 • відділення реанімації на 12  ліжок,
 • хірургічне відділення №1  та №2,
 • травматологічне відділення для дорослих і дитяче відділення,
 • опікове відділення,
 • нейрохірургічне відділення,
 • урологічне відділення

Крім  того, для навчання використовуються операційні планові та екстренні – всього 12, перев’язочні  - 6, кабінет функціональної діагностики – 2, лабораторії-2, ендоскопічні кабінети, тощо.
Відділення реанімації та операційні  мають необхідну апаратуру (діагностичну, наркозну, дихальну), але дуже багато апаратів є старими і тільки деякі з них придатні для роботи та навчання.

Прилади, апаратура, наочні матеріали, що використовуються для забезпечення навчального процесу:

Назва

Тип (марка)

Проекційна апаратура

Графопроектор М150 
Екран професінал 160-160 
Слайдопроектор Лезеганд 
Мультимедійний проектор NEC MODEL VT 491 G

Комп'ютерна техніка

Комп'ютер Р ІІІ:500/1 28/1 5/СД40 
SAMSUNG SyngMaster 795DF (17”)

Фантоми

Манекени “Амбу СРR RAL”
“Адам СРR”
“Cimulaids” 
для інтубації

Інші наочні посібники 

Навчальний посібник “Анестезіологія та інтенсивна терапія (еталони практичних навичок)” за редакцією І.П.Шлапака (склад робочої групи – Коновчук В.М. та ін.).- Київ, 2006.-144с. 
Навчальний посібник: Пішак В.П., Ротар В.І., Мислицький В.Ф., Ротар О.В., Ризничук М.О. “Клінічна лабораторна діагностика патології печінки та жовчних шляхів”, 2010. – 327 с.
Навчальний посібник Акентьєв С.О. “Алергія в практиці анестезіолога”.- Чернівці, 2007.- 247 с.
Навчальний посібник Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Ротар В.І., Кокалко М.М., Кифяк П.В. «Невідкладні стани».- Чернівці, 2006.- 136 с.